Referentna lista tvrtke Lonja – Strug d.d. Kutina

 

 • Kolektorska kanalizacija f 180 cm, f 120 cm, f 100 cm i f 40 cm u gradu Kutina, Popovača, Voloder, Velika Ludina u dužini više od 30 km
 • Kanalizacija naselja Jasenovac, Batina, Banova Jaruga, Voloder, Repušnica
 • općina Popovača i kanalizacija Metan – Petrokemija, industrijska i oborinska kanalizacija u postrojenjima i tvorničkom centru
 • Magistralni vodovod Popovača – Kutina f 400,   Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Moslavačka Posavina na dionici pogon prerade vode Ravnik– križna šahta
 • Izgradnja vodospreme Panjani u Hrvatskoj Kostajnici
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Ivanić Gradu sa svom pripadajućom sekundarnom i kolektorskom kanalizacijom
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kutini sa svom pripadajućom sekundarnom i kolektorskom kanalizacijom
 • Interna cesta s pomoćnim parkiralištem tvornice SELK u Kutini, te vanjska kanalizacija tvornice SELK u Kutini
 • Moslavačko vinogorje Voloder i Moslavina drvo Kutina
 • Popravci i sanacije kolektora i tehnološke kanalizacije u Petrokemiji Kutina
 • Vodosnabdijevanje: bunari Osekovo, Kostrinja, Ravnik
 • Vodovod naselja Krč u Kutini, Izgradnja vodospreme Torovi, rekonstrukcija vodospreme Gojlo, Izgradnja mrtvačnice u Voloderu s uređenjem okoliša
 • Zaštita od štetnog djelovanja voda na slivnom području “Lonja-Trebež”
 • Obnova mosta Kuljani L=7 m’ “Hrvatske ceste” Ispostava Sisak
 • Uređenja dijela športskih i nogometnih igrališta u više mjesnih odbora na području grada Kutine
 • Most i obaloutvrda na rijeci Ilova-Piljenice L=57m’ “Hrv. vode”
 • Regulacija vodotoka Kutinice, Most Kutinica 2+501  L = 45 m’ “Hrvatske vode”
 • Izrada prihvatnog bazena za spremnik vodene otopine amonijaka 25% TK 27 153 A na postrojenju AN/KAN2 u Petrokemiji u Kutini
 • Zamjena oštećenog dijela kolektora otpadnih voda na postrojenju PEPI u Petrokemiji Kutina
 • Izgradnja više stambenih i poslovnih objekata na području Moslavine.