Reference

Referentna lista tvrtke Lonja – Strug d.d. Kutina

 1. Kolektorska kanalizacija f 180 cm, f 120 cm, f 100 cm i f 40 cm u gradu Kutina, Popovača, Voloder, Velika Ludina u dužini više od 30 km
 2. Kanalizacija naselja Jasenovac, Batina, Banova Jaruga, Voloder, Repušnica
 3. općina Popovača i kanalizacija Metan – Petrokemija, industrijska i oborinska kanalizacija u postrojenjima i tvorničkom centru
 4. Magistralni vodovod Popovača – Kutina f 400,   Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Moslavačka Posavina na dionici pogon prerade vode Ravnik– križna šahta
 5. Izgradnja vodospreme Panjani u Hrvatskoj Kostajnici
 6. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Ivanić Gradu sa svom pripadajućom sekundarnom i kolektorskom kanalizacijom
 7. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kutini sa svom pripadajućom sekundarnom i kolektorskom kanalizacijom
 8. Interna cesta s pomoćnim parkiralištem tvornice SELK u Kutini, te vanjska kanalizacija tvornice SELK u Kutini
 9. Moslavačko vinogorje Voloder i Moslavina drvo Kutina
 10. Popravci i sanacije kolektora i tehnološke kanalizacije u Petrokemiji Kutina
 11. Vodosnabdijevanje: bunari Osekovo, Kostrinja, Ravnik
 12. Vodovod naselja Krč u Kutini, Izgradnja vodospreme Torovi, rekonstrukcija vodospreme Gojlo, Izgradnja mrtvačnice u Voloderu s uređenjem okoliša
 13. Zaštita od štetnog djelovanja voda na slivnom području “Lonja-Trebež”
 14. Obnova mosta Kuljani L=7 m’ “Hrvatske ceste” Ispostava Sisak
 15. Uređenja dijela športskih i nogometnih igrališta u više mjesnih odbora na području grada Kutine
 16. Most i obaloutvrda na rijeci Ilova-Piljenice L=57m’ “Hrv. vode”
 17. Regulacija vodotoka Kutinice, Most Kutinica 2+501  L = 45 m’ “Hrvatske vode”
 18. Izrada prihvatnog bazena za spremnik vodene otopine amonijaka 25% TK 27 153 A na postrojenju AN/KAN2 u Petrokemiji u Kutini
 19. Zamjena oštećenog dijela kolektora otpadnih voda na postrojenju PEPI u Petrokemiji Kutina
 20. Izgradnja više stambenih i poslovnih objekata na području Moslavine.