Lonja-Strug d.d. Kutina nastala je na temeljima Vodne zajednice Kutina koja je osnovana 15.06.1959. godine.
Danas djeluje na dvije županije i to na Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji.
Na početku su se radovi izvodili ručno.
Veliki napredak dolazi nakon integracije sa Direkcijom za Savu Zagreb 1971. godine. Počinju se graditi kilometri nasipa i kanala te mostovi i crpne stanice. U tom periodu nabavljeni su strojevi za izvedbu vodoprivrednih radova, kao i drenažni strojevi za drenažu poljoprivrednih površina. Znatni napori uloženi su i na izvedbi Regionalnog vodovoda “Moslavačka Posavina”. Tvrtka je imala značajan udio u realizaciji projekta “Črnec polje”. Osim toga, za potrebe Petrokemije, izgradili smo veliko akumulacijsko jezero “Pakra” i deponiju fosfor gipsa.
Od početnih desetak zaposlenih došli smo na 300 zaposlenih, stručno osposobljenih za sve vrste poslova. Danas, nakon privatizacije, tvrtka je stabilna, te raspolaže najmodernijim strojevima za izvođenje radova (bageri, buldožeri, rovokopači), te strojevima za održavanje (traktori, kosilice, plovna kosilica, malčeri) i vlastitim voznim parkom za prijevoz građevinskog materijala, prijevoz teške građevinske mehanizacije i vozilima za prijevoz radnika.

U Lonji Strug d.d. trenutno ima 95 stalno zaposlenih radnika od kvalificiranih do visoko stručnih.
Budući da smo tvrtka sezonskog karaktera, tijekom godine na određeno vrijeme zapošljavamo 15-25 radnika.

Stalno vršimo edukaciju naših radnika kao što je doškolovanje, te razni tečajevi i seminari.

Posebnu pozornost dajemo zaštitu na radu radnika, kao i na ekološke apsekte.