• tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava odronjavanje i navodnjavanje
  • tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
  • izgradnja hidrograđevinskih objekata
  • uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
  • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
  • poslovi održavanja javnih cesta
  • održavanje javnih površina
  • održavanje nerazvrstanih cesta