Djelatnosti

– tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava odronjavanje i navodnjavanje

– tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda

– izgradnja hidrograđevinskih objekata

– uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)

– poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta

– poslovi održavanja javnih cesta

– održavanje javnih površina

– održavanje nerazvrstanih cesta