Značajniji ugovori

POPIS ZNAČAJNIH UGOVORA O IZVRŠENJU RADOVA

 

IZVRŠENIH U POSLJEDNJIH 5 GODINA

 

REDNI BROJ

OPIS RADOVA

DATUM I

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

DRUGA

UGOVORNA STRANA

1.

SANACIJA ODRONA NA  RIJECI PAKRI

2011. GOD.

PILJENICE

HRVATSKE VODE

2.

POPRAVCI OŠTEĆENJA KORITA VODOTOKA ZBOG ODRONA NA POKOSU UZROKOVANOG EROZIJOM SA UGRADNJOM ZAŠTITE POKOSA KAMENOM OBLOGOM NA RIJECI ILOVI

2012. GOD.

ILOVA

HRVATSKE VODE

3.

POPRAVCI OŠTEĆENJA KORITA VODOTOKA ZBOG ODRONA NA POKOSU UZROKOVANOG EROZIJOM SA UGRADNJOM ZAŠTITE POKOSA KAMENOM OBLOGOM NA RIJECI ILOVI

2013. GOD.

ILOVA

HRVATSKE VODE

 

4.

KLIZIŠTE NA RIJECI KUTINICI U STAC. 3+375,50 – 3+425,50 I KLIZIŠTE U STAC. 7+773,50 – 7+807,00

2014. GOD.,

KUTINA

HRVATSKE VODE

 

5.

SANACIJA KLIZIŠTA NA  RIJECI PAKRI

2015. GOD.

BANOVA JARUGA

HRVATSKE VODE